• Chinese (Simplified) Dutch English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish
 •  0  szt. 0.00 zł

4 godzinne Warsztaty integracyjne dla zespołów

4 godzinne Warsztaty integracyjne dla zespołów

 

Poniższa oferta warsztatów integracyjnych umożliwia połączenie ćwiczeń budujących zaufanie, współpracę, tożsamość w zespole, pracy ze stresem oraz z ćwiczeniami merytorycznymi wspierającymi i wyjaśniającymi wybrane elementy takie jak zaufanie w zespole, komunikacja, feedack, konflikt, walka ze stresem.

Propozycje połączenia ćwiczeń:

 1. Analiza zdjęcia zespołowego
 2. Budowanie mostów – sprawdź jak wsółpracujesz z innymi
 3. Efektywne zespoły wg P. Lencioniego

 

 1. Analiza zdjęcia „Ja i mój przyjaciel”
 2. Efektywna komunikacja/jak dać dobry feedback
 3. Skrzynia skarbów

   

 1. Budowanie wspólnej historii zespołu
 2. Konflikt w zespole – jak sobie z nim radzić ?
 3. Zespół się rusza

 

Samodzielnie skomponuj blok 4 godzinny !

 1. ?
 2. ?
 3. ?

 

15 minut

Powitanie, przedstawienie planu warsztatów

Panel merytoryczny:

Panel integracyjny:

Panel walki ze stresem:

 

1,5 - 2 godzin

Efektywne zespoły wg Patricka Lencioniego – panel umożliwiający zrozumienie podstaw działania efektywnego zespołu, czyli takiego, który osiąga zakładane rezultaty. Aby tak się działo, zespół musi stale przezwyciężać pięć dysfunkcji: brak zaufania, strach przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności, brak przywiązywania wagi do konfliktów.

Ćwiczenie składa się z następujących części:

 • Wypracowanie definicji efektywnego zespołu
 • Przedstawienie modelu P. Lencioniego
 • Praca w grupach nad pierwszą najważnejszą dysfunkcją – brakiem zaufania
 • Prezentacja efektów pracy w podgrupach na forum

 

1 godzina

Zręczne rączki - Symulacja pracy w iteracjach – ćwiczenie integrujące członków zespołu w realizacji wspólnego celu. Ćwiczenie symuluje przeprowadzenie 3 iteracji, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w planowaniu iteracji, wykonaniu jej oraz retrospekcji działań.

 • Potrzebne jest komplet 100 piłeczek pingpongowych dla każdego zespołu (1 zespół, max 9 osobowy)

 

1,5-2 godzin

Konflikt w zespole – ćwiczenie pozwalające na zrozumiene czym jest konstruktywny konflikt oraz uświadomienie ważności prowadzenia gorących dyskusji.

Ćwiczenie składa się z następujących części:

 • Wypracowanie definicji konstruktywnego konfliktu
 • Przedstawienie sposobów rozwiązywania konfliktów
 • Ćwiczenia

 

1,5-2 godzin

Efektywna komunikacja w zespole/Jak dobrze dać feedback – ćwiczenie pozwalające na zrozumiene jak w sposób nieinwazyjny podać drugiej osobie feedback. Bazując na Non Violent Communikation uświadomimy sobie, że mówienie rzeczy trudnych nie jest wcale trudne. Szczera i zachowująca szacunek do siebie i drugiej osoby informacja zwrotna będzie od teraz przyjmowana ze zrozumieniem. Ćwiczenie to pozwala na zintegrowanie tak ważnej umiejętności jak szczera i dobra komunikacja w zespole, bez której nie zbudujemy zaufania.

Ćwiczenie składa się z następujących części:

 1) Fakty

 • Co się wydarzyło?
 • Co ktoś konkretnie zrobił lub powiedział?

2) Uczucia

 • Co wtedy poczułeś/poczułaś? Co mogła poczuć druga osoba?

3) Potrzeby

 • Jaka Twoja lub czyjaś potrzeba była niespełniona lub spełniona?
 • Co jest ważne? Czego chcę?

4) Prośby

 • Czy jest coś, o co chciałbyś/chciałabyś kogoś teraz poprosić?
 • Może chcesz poprosić o coś siebie?

 

1 godzina

Analiza zdjęcia profilowego – ćwiczenie integracyjne, pozwalające na zrozumiene jakimi chcemy być dla innych, co pokazujemy innym a czego nie chcemy ujawniać. Narzędzia fotografoterapii pozwalają odnieść się do faktów i nie snuć nieprawdziwych teorii o nas samych, pozwala nam zauważyć jak nieświadomie kreujemy swój wizerunek.

Ćwiczenie wymaga wydrukowanej kopii zdjęcia profilowego

 

1 godzina

Analiza zdjęcia zespołowego/Selfi zespołowe – W pracy zespołowej chodzi o to aby lubić ze sobą być i współpracować, dzięki unikalnym narzędziom fotografoterapii przeprowadzimy analizę zespołu, ustawienia członków zespołu na zdjęciu. Możemy zobaczyć jak ludzie się ustawiają w stosunku do innych osób w zespole. Będziemy mogli przeanalizować i wyciągnąc wnioski do dalszej pracy w zespole. Ćwiczenie to umożliwia obserwację zachowań w zespole oraz ról przyjmowanych przez członków zespołu.

Do przeprowadzenia ćwiczenia wymagane jest duże pomieszczenie

Materiały wymagane do przeprowadzenia ćwiczenia:

 • Ulubione przedmioty z biurka
 • Ulubione ubranie

   

1 godzina

Analiza zdjęcia z dzieciństwa/ja i mój przyjaciel/radość w moim życiu – ćwiczenie integracyjne, pozwalające na lepsze poznanie się członków zespołu. W analizie zdjęć zobaczymy jak odnosimy się do przyjaciół, czy i jak wchodzimy w relacje, co znaczą dla nas przyjaźnie. Ćwiczenie integrujące jest silnym narzędziem, pozwalającym na nieinwazyjne poznanie się członków zespołu.

Ćwiczenie wymaga wydrukowanej kopii zdjęcia z dzieciństwa lub zdjęcia z przyjacielem lub zdjęcia pokazująca radość w moim życiu

 

1 godzina

Budowanie wspólnej historii zespołu – mocne ćwiczenie integracyjne, pozwalające na budowanie wspólnej tożsamości zespołu. Grupa ćwiczeniowa wspólnie szuka kluczowych zdarzeń w czasie budowania zespołu i stara się je wyrazić za pomocą fotografii, może to być metafora lub inscenizacja zdarzenia. Ćwiczenie pozwala na zacieśnienie więzi zespołowej, skupia się na budowaniu wspólnej historii i tożsamości oraz świadomości zespołu. Pozwala na sprawdzeniu jak grupa jest w stanie wypracować wspólny kompromis, jak działa razem. Jest to narzędzie wspierające pozytywny obraz zespołu. Historia stworzona przez zespół integruje i staje się wyjątkową wizytówką i dumą każdego zespołu.

 

Ćwiczenie wymaga komputera, w którym będziemy budowali linię czasu zespołu, za pomoca obrazów stworzonych przez zespół. Dostępu do drukarki.

 

1 godzina

Zespół się rusza – Poprzednie ćwiczenia miały na celu rozluźnienie głowy i przełamanie obaw przed wzajemną oceną. Z wieloletniego doświadczenia pracy z ciałem, wiemy jak dobrze sięporuszać. Intelekt można zwieść ale ciało nie. Ćwiczenia takie jak Rozplątywanie, Taniec żywiołów, Zręczne rączki, pozwalają na zrzucenie napięć, otwarcie się na siebie w sposób zabawowy oraz skruszenie lodów.

 

 

Metody pracy:

 • fotografoterapia i praca z obrazem (karty coachingowe pomagą w odkryciu nieświadomych motywacji, dając duże poczucie bezpieczeństwa uczestnikowi)
 • komunikacja bez przemocy wg. Marshalla Rozenberga (umiejętność przekazywania informacji zwrotnej w sposób wzmacniający a nie krzywdzący),
 • autorska terapia antystresowa, oparta na wieloletniej praktyce z zakresu movement medicine oraz hawajskiego masażu lomi lomi nui i pracy z uważnością,
 • warsztat grupowy prowadzony metodą Particka Lencioniego (dotarcie do źródeł konfliktów)
 • elementy scruma (iteracyjność), pracy zespołowej
 • Praca z wartościami, archetypami

 

 

Prowadzący:

Katarzyna Gapska

Fotografoterapeutka i fotografka. Doświadczenie w pracy z ludźmi i zespołami zdobyła podczas kilkunastoletniej pracy w korporacji medialnej oraz zarządzając własną agencją reklamową.

Absolwentka Prywatnej Akademii Fotograficznej Tomasza Tomaszewskiego oraz Studium Pomocy Psychoanalitycznej.

Interesuje się pracą z ludźmi poprzez ciało i obraz.

Autorka 4 indywidualnych wystaw fotograficznych, inicjatorka wielu działań społecznych. Jej życiowym powołaniem jest rozniecanie w ludziach ognia pasji i chęci działania.

 

 

Tomasz Chudy

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu, przekształcaniu oraz wsparciu zespołów, które zdobywał w organizacjach takich jak Intel Corporation, Nordea na stanowiskach managera jak i lidera zespołu programistów, testerów oprogramowania oraz analityków.

Pracował z zespołami nad tematami związanymi z drogą zawodową, rozwojem, wyznaczaniem celów jak i komunikacją w zespole.

Wykorzystuje bogate i sprawdzone zaplecze wiedzy z takich dziedzin jak coaching indywidualny, coaching zespołowy, mediacje, Non Violent Communication, metodyki oparte na opracowaniach Patricka Lencionniego (np.: Przezwyciężenie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej), Jurgenna Apello (np.: Management 3.0).

Praktyki te, w poszanowaniu indywidualnych ludzkich wartości, umożliwiają integrację z wartościami zespołu, co czyni zespół spójny, otwarty na siebie, elastyczny w stosunku nadchodzących zmian jak i efektywny.

 

 

Kontakt: info@nudoodporne.pl , 608367287

Dokument bez tytułu
Wygląd strony: